slider-011
slide-021
slide-031

Svensk Kvalitetsbas

Föreningen startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av att kunna visa upp ett strukturerat kvalitetssäkrat kvalitetsledningssystem gentemot sina kunder som kan integreras med miljöledningssystem såsom ISO 14 001, EMAS och Svensk Miljöbas.

Föreningen förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar:

Syftet med standarden
Syftet med standarden är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem som skapar förutsättningar för:

  • ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur
  • minskade risker och att ta till vara på möjligheter
  • att bidra till verksamhetens strategiska inriktning

Läs mer under Om oss

The Swedish Quality Base

The Swedish Quality Base is an association formed with the aim to meet small and medium sized businesses´ need for a structured quality management system. This system can be integrated with environmental management systems such as: The Swedish Environmental Base, ISO 14 001 and EMAS, with the aim to generate both quality and environmental profits.

You can learn more about the standard here

Kravstandard

Medlemmar

Styrelse

Kontakta oss »

FAQ

Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna rörande kvalitetsdiplomering och föreningens verksamhet.
Läs mer

Revisorer

Revisorer - Nya rutiner gällande utbildningar och avgifter

Under året har medlemmarna i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas haft utvecklingsmöten om hur revisorsutbildningarna ska utvecklas och hur avgiftsnivåerna ska se ut från och med 2022.

För att läsa mer - läs i länk

En gemensam hållbarhetsförening

På årsmötena den 20 maj beslutade Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas att gå samman i en gemensam hållbarhetsförening under visionen - Standarder för en hållbar framtid.

Utbildning i Svensk Kvalitetsbas kravstandard

Nästa tillfälla att utbilda sig till revisor i Svensk Kvalitetsbas.

  • 28 oktober kl. 10.00-17.00

Föreningen söker leverantör för visuell identitet

Föreningarna Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas har enats om att skapa
förutsättningar för att bilda en gemensam paraplyförening. Som ett led i detta arbete söker vi en leverantör för framtagande och utvecklande av den gemensamma föreningens visuella identitet.

Här finns anbudsförfrågan i sin helhet.

Årsmöte 2021

Föreningen bjuder in till årsmöte den 20 maj 2021.

Extrastämma

Den 25 november 2020 kl.11.00-12.00 bjuder föreningen in till extrastämma.

Revisorsutbildning

18 mars 2021, kl. 10.00-17.00 

Styrelsemöten

22 januari
21 februari 
26 mars
8 april 
15 maj
21 augusti
11 september
23 oktober
27 november

Kvalitetsmagasinet Live

Den 9 oktober 2019 deltog vi i Kvalitetsmagasinet Live.
Läs mer