slider-011
slide-021
slide-031

Svensk Kvalitetsbas

Föreningen startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av att kunna visa upp ett strukturerat kvalitetssäkrat kvalitetsledningssystem gentemot sina kunder som kan integreras med miljöledningssystem såsom ISO 14 001, EMAS och Svensk Miljöbas.

Föreningen förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar:

Syftet med standarden
Syftet med standarden är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem som skapar förutsättningar för:

  • ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur
  • minskade risker och att ta till vara på möjligheter
  • att bidra till verksamhetens strategiska inriktning

Läs mer under Om oss

The Swedish Quality Base

The Swedish Quality Base is an association formed with the aim to meet small and medium sized businesses´ need for a structured quality management system. This system can be integrated with environmental management systems such as: The Swedish Environmental Base, ISO 14 001 and EMAS, with the aim to generate both quality and environmental profits.

You can learn more about the standard here

Kravstandard

Medlemmar

Styrelse

Kontakta oss »

FAQ

Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna rörande kvalitetsdiplomering och föreningens verksamhet.
Läs mer

Kvalitetsmagasinet Live

Den 9 oktober 2019 deltog vi i Kvalitetsmagasinet Live.
Läs mer

Styrelsemöten

22 januari
21 februari 
26 mars
8 april 
15 maj

Årsmöten

22 april kl. 10.00

Medlems- och utfärdarträff

22 april, 2020 kl. 13.00-17.00
15 maj, 2020

Revisorsutbildning

14 maj 2020, kl. 10.00-17.00 i Göteborg