Avgifter för medlemmar och utfärdare

Avgifter

Årlig avgift för medlemskap
Medlemsavgift: 1 000 kr
Serviceavgift: 9 000 kr

Granskningsavgift

En granskningsavgift på 10 000 kr tas ut av medlemmen i samband med att dess metod granskas för att bli eller fortsätta vara utfärdare.

Licensavgift för utfärdade diplom

Utöver den årliga medlems- och serviceavgiften betalar utfärdaren en licensavgift som är baserad på antalet verksamheter som utfärdaren diplomerat under året. Licensavgiften betalas årligen. Utfärdaren är ansvarig för att avgiften betalas oaktat vilken revisor som reviderat verksamheten. Beloppet baseras på antalet anställda i den diplomerade verksamheten.

  • 1-10 anställda, 700 kr
  • 11- 250 anställda, 1 000 kr
  • fler än 250 anställda, 3 000 kr

Nya avgifter från och med 2022

På årsmötet den 20 maj 2021 beslutades om nya avgifter gällande medlemskap, utfärdarskap och licensavgifter.

Länk till pdf med nya avgifter