Diplomerade verksamheter

Nedan redovisas de verksamheter som har diplomerats enligt Svensk Kvalitetsbas kravstandard.

Diplomerad verksamhet Giltigt t.om. Certifikatsid Utfärdare
AJ Landskap AB 2019-12-21 2018019 Miljöstegen
B2B IT-Partner AB 2020-06-30 2017005 Sustema AB
Best Transport 2020-02-28 2018010 Sustema AB
Blomquist Communication AB 2020-05-30 2018014 Miljöstegen
CooPartner 2019-12-05 2017008 SEE U Halmstad AB
Dagsgårds VVS konsulter AB 2019-09-13 2017007 SEE U Halmstad AB
FBM Tak & Fasadtvätt 2020-02-25 2018011 Ramboll Sverige AB
Förvaltningsaktiebolaget Månljuset 2019-09-07 2018016 RSM&CO
GodEl i Sverige AB 2019-12-31 2018018 Sustema AB
Inspective AB 2019-06-13 2018015 SEE U Halmstad AB
KTC Control AB 2019-11-07 2017003 Miljöstegen
Lindwalls Bygg AB 2020-05-13 2019020 SEE U Halmstad AB
Markvårdsmaskiner Väst AB 2019-12-01 2017004 Ramboll Sverige AB
Miljöstegen 2020-05-15 2017001 Sustema AB
Optimal Ren Miljö AB 2020-01-24 2018009 Ramboll Sverige AB
SEE U Halmstad AB 2019-12-13 2017006 Ramboll Sverige AB
Stockholms Ställverksservice AB 2020-09-14 2018017 Miljöstegen
Ventilationsservice Magnus Kristiansson AB 2019-09-13 2017002 SEE U Halmstad AB