Diplomerade verksamheter

Nedan redovisas de verksamheter som har diplomerats enligt Svensk Kvalitetsbas kravstandard.

Diplomerad verksamhet Giltigt t.om. Certifikatsid Utfärdare
AJ Landskap AB 2020-12-20 2018019 Miljöstegen
B2B IT-Partner AB 2020-06-30 2017005 Sustema AB
Best Transport 2021-02-28 2018010 Sustema AB
Blomquist Communication AB 2020-05-30 2018014 Miljöstegen
Byggspecialisten i Göteborg 2021-04-02 2020031 Ramboll Sverige AB
CooPartner 2019-12-05 2017008 SEE U Halmstad AB
Cuebid AB 2021-01-31 202027 Sustema AB
Dagsgårds VVS konsulter AB 2020-10-11 2017007 SEE U Halmstad AB
FBM Tak & Fasadtvätt 2021-03-16 2018011 Ramboll Sverige AB
Ferms Åkeri 2020-09-23 2019022 Miljöstegen
Förvaltningsaktiebolaget Månljuset 2020-10-01 2018016 Ramboll Sverige AB
GodEl i Sverige AB 2019-12-31 2018018 Sustema AB
Gunnars Maskiner AB 2020-10-05 2019021 Ramboll Sverige AB
InFront IT Partner AB 2021-01-31 2020024 Sustema AB
Inspective AB 2020-10-21 2018015 SEE U Halmstad AB
IT-Total Sweden AB 2021-03-31 2020029 Sustema AB
KTC Control AB 2020-09-30 2017003 Miljöstegen
Lindwalls Bygg AB 2020-05-13 2019020 SEE U Halmstad AB
Markvårdsmaskiner Väst AB 2020-12-05 2017004 Ramboll Sverige AB
Miljöstegen 2020-05-15 2017001 Sustema AB
Optimal Ren Miljö AB 2020-01-24 2018009 Ramboll Sverige AB
SecureLink Sweden AB 2021-01-25 2020026 Ramboll Sverige AB
SEE U Halmstad AB 2019-12-13 2017006 Ramboll Sverige AB
Stockholms Ställverksservice AB 2020-09-14 2018017 Miljöstegen
Techstep Sweden AB 2021-03-31 2020030 Yggdrasil Miljömanagement AB
Tele2 Sverige AB - B2B LE 2021-03-10 2020028 Ramboll Sverige AB
Telenor Inpli AB 2021-01-31 2020025 Sustema AB
Unoson Environment AB 2020-12-19 2019023 SEE U Halmstad AB
Ventilationsservice Magnus Kristiansson AB 2020-10-16 2017002 SEE U Halmstad AB