FAQ

Nedan finner du svaren på några av de vanligaste frågorna rörande kvalitetsdiplomering.

• Vad innebär det att vara kvalitetsdiplomerad?

Att vara kvalitetsdiplomerad innebär att ni infört ett ledningssystem för kvalitet med syfte att öka kundnöjdhet och skapa en tydlig intern struktur, minska risker och att ta till vara på möjligheter som bidrar till verksamhetens strategiska inriktning.
Det innebär också att ni blivit reviderade och godkända mot Svensk kvalitetsbas kravstandard.

• Vad är skillnaden på kvalitetsdiplomering och ISO9001?

I stora drag är kraven på verksamheter i kvalitetsdiplomering något mer anpassade för mindre verksamheter. Krav på tex internrevision är inte lika omfattande. Vill man veta mer om skillnaderna mellan ISO 9001:2015 och Svensk kvalitetsbas kravstandard 1:2016 kan man läsa här.

• Finns det någon motsvarighet till kvalitetsdiplomering för miljöledning?

Ja. Svensk Miljöbas kravstandard 4:2017 är fullt integrerbar med kvalitetsdiplomering. Läs mer om Svensk Miljöbas och miljödiplomering här, https://www.svenskmiljobas.se

• Hur lång tid tar det att diplomeras?

Hur lång tid det tar att införa kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas är beroende av flera faktorer såsom verksamhetens komplexitet, vilket kvalitetsarbete som redan finns på plats, kompetens hos verksamheten m.m. Vi rekommenderar därför att ni kontaktar en utfärdare och får råd och stöd gällande införande anpassat för just er verksamhet.


• Vad kostar det att kvalitetsdiplomera en verksamhet?

Att kvalitetsdiplomera verksamheten är ett resusrs- och kostnadseffektivt sätt att införa ett funktionellt kvalitetsledningssystem. De olika utfärdarna har olika upplägg för verksamheter som vill införa kvalitetsdiplomering. Därför råder vi er till att kontakta och begära in offert från ett par olika utfärdare, för att få ett upplägg som passar just er verksamhet.

• Vem ska jag kontakta om min verksamhet vill veta mer om kvalitetsdiplomering?

För att få veta mer om vad kvalitetsdiplomering innebär och hur det går till, kontakta någon av våra utfärdare.

För generella frågor kring föreningen och kvalitetsdiplomering, kontakta styrelsen på telefon: 0707-91 28 90 eller e-post: info@svenskkvalitetsbas.se.

• Var kan jag hitta Svensk kvalitetsbas kravstandard?

Standarden i sin helhet hittar ni här.


• Hur blir man godkänd utfärdare?

För att bli godkänt utfärdare behöver organisationen leva upp till kraven i Svensk Kvalitetsbas kravstandard 1:2016 del 1. Det innebär bland annat att organisationen ska:
• vara medlem i föreningen
• lämna in ansökan om utfärdare till Föreningen Svensk Kvalitetsbas
• arbeta efter en godkänd metod för införande av kvalitetsledningssystem
• tillhandahålla en skriftlig revisionsinstruktion till revisorer
• utse en metodansvarig i organisationen

För att få veta mer om vad det innebär att vara utfärdare är ni välkomna att kontakta styrelsen på telefon: 0707-91 28 90 eller e-post: info@svenskkvalitetsbas.se

• Hur blir man godkänd revisor?

För att bli godkänd revisor behöver man leva upp till kraven i Svensk Kvalitetsbas kravstandard 1:2016 del 2. Det innebär bland annat krav på arbetslivserfarenhet, revisionserfarenhet samt deltagande vid Svensk Kvalitetsbas revisionsutbildning.

• Var hittar jag godkända revisorer?

Samtliga godkända revisorer finns listade på Svensk Kvalitetsbas hemsida.

• Hur blir man medlem i föreningen Svensk Kvalitetsbas?

För att blir medlem i Svensk Kvalitetsbas lämnar ni in en intresseanmälan på Svensk Kvalitetsbas hemsida.