Kalendarium

Styrelsemöten

2019
14 januari kl. 13.00-15.00
13 februari kl. 10.00-17.00
22 mars kl. 10.00-12.00
24 april kl. 13.00-16.00
15-16 maj
24 juni kl. 10.00-12.00
30 augusti kl. 8.30-10.00
4 oktober kl. 10.00-12.00
15 november kl. 10.00-12.00
12 december kl. 10.00-12.00

Årsmöte
22 april kl. 9.00-10.00, digitalt

Revisorsutbildning
14 maj 2020, kl. 10.00-17.00, digitalt