Kalendarium

Styrelsemöten

2018
17-18 januari
14 februari kl. 14.00-16.00
21 mars kl. 14.00-16.00
27 april kl. 14.00-16.00
27 juni kl.8.30-10.00
31 augusti kl. 13.00-16.00
25 september kl. 13.00-15.00
9 oktober kl. 9.00-17.00
12 november kl. 13.00-15.00
17 december kl. 13.00-15.00

2019
14 januari kl. 13.00-15.00
13 februari kl. 10.00-17.00


Årsmöte
3 maj (2017)kl. 13.00-16.00(Härnösand)
29-30 maj(2018)
15 maj (2019)

Revisorsutbildning
18 januari 2017 kl. 10.00-17.00(Göteborg)
22 mars 2018 kl. 10.00-17.00 i Stockholm
20 november 2019, kl. 10.00-17.00