Kravstandard

Den 25 augusti 2016 antog föreningen kravstandarden som ligger till grund för diplomering enligt Svensk Kvalitetsbas.

Syfte med standarden

Syftet med standarden är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem som skapar förutsättningar för:

  • ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur
  • minskade risker och att ta till vara på möjligheter
  • att bidra till verksamhetens strategiska inriktning.

Svensk Kvalitetsbas kravstandard är uppdelad enligt följande:

  1. Krav på utfärdare
  2. Krav på revisorer
  3. Krav på verksamheter

Under hösten kommer föreningen att arbeta fram en metod som föreningens godkända utfärdare kan använda när de hjälper företag att diplomeras.
Här kan ni läsa kravstandarden i sin helhet

Jämförelse med ISO 9 001

Svensk Kvalitetsbas har tagit fram en jämförelse mellan ISO 9 001 och Svensk Kvalietsbas.

Här kan du se en illustration på likheter och skillnader

Här kan du läsa jämförelsen