Kravstandard

Den 15 maj 2019 antog föreningen Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019). Den ersätter den tidigare standarden från 2016.

Syfte med standarden

Syftet med standarden är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem som skapar förutsättningar för:

  • ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur
  • minskade risker och att ta till vara på möjligheter
  • att bidra till verksamhetens strategiska inriktning.

Svensk Kvalitetsbas kravstandard är uppdelad enligt följande:

  1. Krav på utfärdare
  2. Krav på revisorer
  3. Krav på verksamheter

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) antogs den 15 maj 2019
Här kan ni läsa standarden

Jämförelse med ISO 9 001

Svensk Kvalitetsbas har tagit fram en jämförelse mellan ISO 9 001 och Svensk Kvalietsbas.

Här kan du läsa jämförelsen

Tidigare standarder

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) antogs den 25 augusit 2016 
Det var den första standarden som antogs.
Här kan ni läsa den i sin helhet