Om oss

Föreningen Svensk Kvalitetsbas bildades i december 2015 av Cowi AB, Infosure Svenska AB, Miljöstegen, RSM&CO AB, SeeU, Sustema och Yggdrasil. I juni 2016 anslöt sig Miljökompassen AB som medlem.

Föreningen startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av att kunna visa upp ett strukturerat kvalitetssäkrat kvalitetsledningssystem gentemot sina kunder som kan integreras med miljöledningssystem såsom ISO 14 001, EMAS och Svensk Miljöbas för att generera såväl miljö- som kvalitetsvinster.


Sedan i maj 2021 är Svensk Kvalitetsbas en del av Föreningen Svensk Miljöbas.

Föreningen ska verka för att:

  • Förvalta, utveckla, och marknadsföra Svensk Kvalitetsbas kvalitetsledningsstandard och dess övriga verksamhet
  • Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Kvalitetsbas
  • Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen
  • Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt