Godkända revisorer

Kraven på revisorer är framtagna för att säkerställa att Svensk Kvalitetsbas revisorer verkar för att verksamheten genomför konkreta kvalitetsförbättringar, har kunskap om kraven i Svensk Kvalitetsbas och följer god revisionssed.
Läs Svensk Kvalitetsbas kravstandard i sin helhet här

Revisorerna nedan uppfyller samtliga krav på revisorer i Svensk Kvalititetsbas kravstandard. De har rätt att revidera och godkänna verksamheter inför att en godkänd utfärdare delar ut Svensk Kvalitetsbas kvalitetsdiplom.

Revisor Organisation E-post Godkänd till och med
Ellinor Avsan Sustema AB ellinor.avsan@sustema.se 2023-06-30
Hanna Berggren SEE U i Halmstad hanna.berggren@seeu.se 2023-06-30
Sofia Carter COWI AB socr@cowi.com 2021-06-30
Sofie Engel Ramboll Sverige AB - tidigare RSM&CO AB sofie.engel@ramboll.se 2021-06-30
Johanna Frej ViaTellus johanna.frej@viatellus.se 2024-06-30
Maria Hedqvist Ecosustain i Kungälv AB maria.hedqvist@ecosustain.se 2023-06-30
Martin Horwitz Sustema AB martin.horwitz@sustema.se 2024-06-30
Annika Johansson Miljöstegen annika.johansson@miljostegen.se 2024-06-30
Jörgen Johansson Miljöstrategen i Jönköping jorgen@miljostrategen.se 2023-06-30
Mikael Kihlblom Sustema AB mikael.kihlblom@sustema.se 2023-06-30
Barbro Olander B.O Miljö och kvalitet AB bomiljo@bahnhof.se 2023-06-30
Ida Olofsson Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB ida@obergskonsult.se 2023-06-30
Angelica Persson HMSQ Management AB hmsq.management@gmail.com 2024-06-30
Annalena Sjölund Miljökompassen AB annalena@miljokompassen.se 2023-06-30
Hedvig Tengdahl 2021-06-30
Sophie Zakardissnehf Miljöstegen sophie.zakardissnehf@miljostegen.se 2024-06-30
Andreas Skoglund Miljökompassen AB andreas@miljokompassen.se 2023-06-30