Utbildning för revisorer

För att bli godkänd revisor krävs bland annat att du ska delta i revisorsutbildning. En grundförutsättning är att du deltagit i utbildning i revisionsteknik, den genomför du via annan utbildare till exempel Canea, SIS, WSP, Ramboll etc.

Efter godkännande ska revisorn minst var tredje år delta i Utbildningen- Svensk Kvalitetsbas kravstandard för revisorer för att fortsätta vara godkänd revisor. Utbildningen anordnas av föreningen Svensk Kvalitetsbas.

Svensk Kvalitetsbas utbildning för revisorer

Utbildningen riktar sig till er som:

  • vill bli godkänd revisor enligt Svensk Kvalitetsbas
  • tidigare är godkända men som behöver delta i utbildningen för att bibehålla ert godkännande

Innehåll:

  • Bakgrund - Svensk Kvalitetsbas
  • Roller och ansvar i Svensk Kvalitetsbas
  • Tolkning av kraven i Svensk Kvalitetsbas
  • Praktisk erfarenhetsutbyte

Utbildningstillfällen

Datum: 28 oktober 2021
Tid: 10.00-17.00
Plats: 

Pris:
5 500 kr/person

Anmälan/avanmälan:
Senast tre veckor innan utbildningen
Anmälan sker per e-post till: annika.johansson@miljostegen.se
Inför utbildningen: Ni kommer att få en inlämningsuppgift som ska lämnas in innan utbildningen

Utbildningen genomförs om det är minst 10 anmälda.