Roller och ansvar i Svensk Kvalitetsbas

Roll Ansvar
Svensk Kvalitetsbas - Granskar och godkänner utfärdare - Utbildar, granskar och godkänner revisorer -Förvaltar och utvecklar kravstandarden -Marknadsför utfärdare, revisorer och diplomerade verksamheter
Utfärdare -Metod - handledningsmaterial och rådgivning -Utfärdar diplom -Verksamhetens kontakt vid diplomering -Delger logotyper mm vid godkännande -Ska säkerställa att verksamheten får rätt info gällande Svensk Kvalitetsbas kravstandard
Revisor -Revisor som är knuten till verksamhetens utfärdare -Kan revidera verksamheten 3 av 4 år
Tredjepartsrevisor -Revisor som inte är knuten till verksamhetens utfärdare -Reviderar verksamheten minst vart fjärde år