Revisionsråd

Revisionsrådet är en instans för:

  • allmänna frågor som gäller revisorer och revision
  • handläggning av ansökningar från revisorer inför godkännande av styrelsen
  • klagomål gällande revisorer och utfärdare

Ledamöter i revisionsrådet

Maria Hedqvist, Ecosustain i Kungälv AB
Hanna Berggren, SeeU

E-post: revisionsrad@svenskkvalitetsbas.se