Stadgar

Föreningen startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av att kunna visa upp ett strukturerat kvalitetssäkrat kvalitetsledningssystem gentemot sina kunder som kan integreras med miljöledningssystem såsom ISO 14 001, EMAS och Svensk Miljöbas för att generera såväl miljö- som kvalitetsvinster.

Svensk Kvalitetsbas är sedan i maj 2021 en del av Föreningen Svensk Miljöbas

Föreningens ska verka för att:

  • Förvalta, utveckla, och marknadsföra Svensk Kvalitetsbas kvalitetsledningsstandard och dess övriga verksamhet
  • Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Kvalitetsbas
  • Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen
  • Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt

Ansöka om medlemskap

Organisationer som har intresse av att arbeta enligt föreningens syften kan antas som medlemmar i föreningen. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som prövar densamma utifrån stadgarna. 

Länk till Svensk Miljöbas hemsida.